АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1332-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са: 1. Разширяване на производствения капацитет в АСЛ Машгруп ООД на база на повишаване на производителността и намаляване на производствените разходи и последващо повишаване на […]

mehr

Verfasst: 13/04/2022
GENERATOREN

mehr

Весели празници!

Verfasst: 23/12/2021
FROHE FERIEN!

mehr

АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-1299-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 […]

mehr