АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерството на икономиката договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-1299 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 […]

en savoir plus

Весели празници!

Publié: 21/12/2020
BONNES FÊTES!

en savoir plus

БДС EN ISO 9001:2015

Publié: 10/08/2020

Архив

Publié: 17/03/2020