Verfasst: 13/04/2022
GENERATOREN

mehr

Весели празници!

Verfasst: 23/12/2021
FROHE FERIEN!

mehr

АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-1299-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 […]

mehr

Весели празници!

Verfasst: 21/12/2020
FROHE FERIEN!

mehr