Традиция

ASL Machgroup  е семейна фирма с 15 годишна история

Професионализъм

Нашите служители са обучени от най-добрите специалисти в бранша

Обслужване от най-високо равнище

С цел да предложи обслужване на най-високо ниво, фирма ASL Machgroup оказва непрекъснат контрол върху качеството

Качество

Изработваме продукти с гарантирано качество на европейско ниво

Ел. двигатели и генератори

Ел. двигатели и генератори

АСЛ  Машгруп ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Публикувано на: 22/08/2021

АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-1299-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 […]

Весели празници!

Публикувано на: 21/12/2020

Весели празници!

“АСЛ Машгруп” е семейна фирма, създадена през 2005 година в гр. Перник като дружество с ограничена отговорност. Основна й дейност е производство на машини и съоръжения, инструментално и нестандартно оборудване, резервни части, както и окончателно завършени и готови за монтаж възли.

Производственият процес се осъществява върху терен с площ 5 000 м², разпределен в три производствени корпуси. Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия. Клиенти на фирмата са Va Tech Bouvier, Alstom Bergeron, Mecamidi, Converteam Motors, Laurence Scott & Electromotors, Andritz AG и др.

Заварчиците са сертифицирани по EN 287-1 и ASME IX, а одобрените процедури за заваряване са в съответствие с ISO 15614 и ASME IX. Сертифицирането е извършено от Lloyd Register of Shipping.

От 07 Февруари 2007 година фирмата е сертифицирана от Bureau Veritas Certification по стандарт ISO 9001:2000 и от 08 Декември 2009 година по стандарт ISO 9001:2008. От 19 Май 2014 година фирмата е сертифицирана от ТЮФ НОРД България по стандарт EN ISO 3834:2.