АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-1299-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 […]

leggi

Весели празници!

Pubblicato: 21/12/2020
BUONE FESTE!

leggi

БДС EN ISO 9001:2015

Pubblicato: 10/08/2020

Архив

Pubblicato: 17/03/2020
Archivio

leggi