АСЛ  Машгруп ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Pubblicato: 22/08/2021

АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-1299-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне АСЛ – МАШГРУП ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв, в т.ч. 50 000.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране.