АСЛ Машгруп ООД подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

Verfasst: 04/05/2023

АСЛ Машгруп ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-1332-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целите на проекта са:
1. Разширяване на производствения капацитет в АСЛ Машгруп ООД на база на повишаване на производителността и намаляване на производствените разходи и последващо повишаване на ефективността на производствените процеси.
2. Цифровизация на производствените процеси, допринасяща за създаване на условия за растеж и развитие на АСЛ Машгруп ООД.
Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологичен актив – CNC машина за плазмено и газово рязане.
Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигне повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, водещи до разширяване на производствения капацитет, както и по-нататъшна цифровизация на производствените процеси в участък разкрой в АСЛ Машгруп ООД.
Общата стойност на проекта е 273 480.00 лв, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 136 740.00 лв., предоставена от Европейския съюз.