Бизнесмен за 2016 г. в Перник

Публикувано на: 06/01/2017
На 28.12.2016 г. вестник „Съперник” раздаде традиционните си награди за личност на годината в гр. Перник в няколко области. Наградите се дават на изявени граждани за шеста поредна година. За бизнесмен на годината бе определен Нацко Миленков, управител на „АСЛ Машгруп” ООД. „Приемам тази награда като признание за българското машиностроене, което беше силно, което забравихме, […]

вижте повече

Весели празници!

Публикувано на: 21/12/2016
АСЛ Машгруп Ви пожелава весели празници!

вижте повече

Проектът е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 година.

вижте повече

Тръжна документация

Публикувано на: 24/03/2016
„АСЛ Машгруп“ ООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хоризонтална пробивна и фрезова машина с ЦПУ“. Тръжната документация включва: Prilojenie_3.2_Publichna_pokana Prilojenie_3.3_Iziskvania_oferti Prilojenie_3.4_Oferta Prilojenie_3.6_Metodika_za_ocenka Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF ProektDogovor Проект BG16RFOP002-2.001-0882-C01 “Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал в “АСЛ Машгруп” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана […]

вижте повече