Партньори

Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия. Клиенти на фирмата са Va Tech Gmbh– Франция (спирални тела за водно – електрически турбини), Alstom Power System Pump Bergeron – Франция (корпуси за помпи за електроцентрали), Mecamidi – Франция (оборудване за водно-електрически централи), General Electric Power Conversion – Франция (статорни рами за електрически двигатели), ATB Laurence Scott – Англия (статорни рами за електрически двигатели), Andritz AG- Австрия – (корпуси за мелници и трошачки) и др.

Alstom Power System Pump Bergeron, France

Andritz AG, Austria

ATB Laurence Scott, England

General Electric Power Conversion, France

Marelli Motori, Italy

Mecamidi, France