В началото на месец февруари 2016 г., „АСЛ Машгруп“ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.001-0882-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, за изпълнението на проект: “Повишаване на производствения капацитет и експортния […]

вижте повече

Весели празници!

Публикувано на: 23/12/2015
АСЛ Машгруп ООД Ви пожелава весели празници!

вижте повече

Нов продукт

Публикувано на: 05/11/2015
Усвоена е механичната обработка на нов продукт – едрогабаритен еластичен съединител.

вижте повече

Честит Ден на труда!

Публикувано на: 01/05/2015