Весели празници!

Публикувано на: 23/12/2014
АСЛ Машгруп ООД Ви пожелава весели празници!

вижте повече

Нов продукт

Публикувано на: 29/07/2014
Усвоено е производството на нов продукт – матрици за изделия от технически пластмаси.

вижте повече

Представяне на АСЛ Машгруп ООД като бенефициент по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 г. в предаването “Денят On Air, Bulgaria On Air TV.

вижте повече

Доставен и въведен в експлоатация е вертикален обработващ център по договор BG 161PO003-2.3.02 – Su01.

вижте повече