Технологична модернизация

Публикувано на: 16/09/2013

Приключи изпълнението на проект  BG161PO003-2.1.13-0179-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 година. Доставени и въведени в експлоатация са хоризонтален обработващ център с въртяща маса и чупеща се фрезова глава и софтуер за конструиране на изделия и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ (CAD/САМ система).