Завърши монтажът на дограма в цех за механична обработка

Публикувано на: 27/01/2014

Поставени са нови алуминиеви прозорци на четирите фасади на Корпус 1 съгласно изпълнение на договор BG 161PO003-2.3.02 – Su02 по Оперативна програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”.