Нов вертикален обработващ център М1000

Публикувано на: 14/02/2014

Доставен и въведен в експлоатация е вертикален обработващ център за обработка на средногабаритни детайли, изпълнявани с високи скорости на рязане и подаване, по договор BG 161PO003-2.3.02 – Su01 по Оперативна програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Параметри: максимални ходове по осите X / Y / Z 2000 /900 /800 mm, маса 2000×1000 mm, товароносимост 2,5 тона.