АСЛ Машгруп ООД в предаването “Денят On Air”, Bulgaria On Air TV

Публикувано на: 27/05/2014

Представяне на АСЛ Машгруп ООД като бенефициент по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 г. в предаването “Денят On Air, Bulgaria On Air TV.