Хоризонтална пробивна и фрезова машина с ЦПУ Fermat WFT15

Публикувано на: 28/11/2016

Приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0882-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 година. Доставена и въведена в експлоатация е хоризонтална пробивна и фрезова машина с ЦПУ Fermat WFT15.