Тръжна документация

Публикувано на: 24/03/2016
„АСЛ Машгруп“ ООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хоризонтална пробивна и фрезова машина с ЦПУ“. Тръжната документация включва: Prilojenie_3.2_Publichna_pokana Prilojenie_3.3_Iziskvania_oferti Prilojenie_3.4_Oferta Prilojenie_3.6_Metodika_za_ocenka Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF ProektDogovor Проект BG16RFOP002-2.001-0882-C01 “Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал в “АСЛ Машгруп” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана […]

вижте повече

В началото на месец февруари 2016 г., „АСЛ Машгруп“ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.001-0882-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, за изпълнението на проект: “Повишаване на производствения капацитет и експортния […]

вижте повече

Весели празници!

Публикувано на: 23/12/2015
АСЛ Машгруп ООД Ви пожелава весели празници!

вижте повече

Нов продукт

Публикувано на: 05/11/2015
Усвоена е механичната обработка на нов продукт – едрогабаритен еластичен съединител.

вижте повече