Монтаж на нова дограма

Публикувано на: 01/11/2013
Започна изпълнението на монтажа на нова дограма в цех за механична обработка по договор BG 161PO003-2.3.02 – Su02.

вижте повече

Енергийна ефективност

Публикувано на: 25/10/2013
ASL Machgroup ще получи безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

вижте повече

Технологична модернизация

Публикувано на: 16/09/2013
Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 година.

вижте повече