Технологична модернизация

Публикувано на: 16/09/2013
Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 година.

вижте повече